Polityka prywatności sklepu internetowego www.bocianek-montessori.pl

Spis treści:

 

1)      Postanowienia ogólne

2)      Administrator danych osobowych

3)      Ochrona danych osobowych

4)      Przetwarzanie, cel i zakres przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

5)      Cookies w sklepie internetowym

6)      Prawa klienta

7)      Postanowienia końcowe

 

1.      Postanowienia ogólne

1)      Drogi Kliencie! Celem sklepu internetowego www.bocianek-montessori.pl prowadzonego przez Justynę Piekarską jest umożliwienie kupującym zakupów produktów wspierających edukację dzieci. Ponieważ dbamy o swoich klientów, chcemy, aby ich zakupy były bezpieczne. Chronimy prywatność naszych kupujących. Zachęcamy do starannego zapoznania się z polityką sklepu internetowego www.bocianek-montessori.pl, która ma na celu odpowiedzenie na najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz cookies.

2)      Rejestracja oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym są dobrowolne.

2.      Administrator danych osobowych

1)      Administratorem danych osobowych są Justyna i Paweł Piekarscy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma handlowo-usługowa Paweł Piekarski, ul. Kwaśna 3/14, 53-425 Wrocław, NIP: 9151731108, regon: 367444110. Adres do korespondencji: ul. Krótka 6, 55-100 Trzebnica.

2)      Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”

3)      Kontakt z administratorem danych możliwy jest przez adres e-mail: sklep@bocianek-montessori.pl.

3.      Ochrona danych osobowych

1)      Administrator zapewnia, że stosuje środki techniczne (w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL) i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

4.      Przetwarzanie, cel i zakres przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

1)                 Rejestracja w sklepie internetowym

Zarejestrowany klient ma możliwość śledzenia kolejnych etapów złożonego zamówienia oraz przeglądu historii poprzednich zamówień.  Rejestracja konta na podstawie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu rejestracji w sklepie internetowym należy podać następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko

- adres e-mail do kontaktu ze sklepem

- hasło do nowo utworzonego konta

Dane podane przy rejestracji będą przetwarzane przez Sklep do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Klienta.

2)                 Złożenie zamówienia

Złożenie zamówienia w sklepie następuje na podstawie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) . W celu złożenia zamówienia należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko (niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki)

- adres dostawy produktów (do dostarczenia przesyłki)

- numer telefonu do kontaktu (wymagany przez przewoźnika)

- adres e-mail (do przesyłania informacji przez Sklep o zamówieniu klienta)

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep www.bocianek-montessori.pl i wykorzystywane do zrealizowania złożonego przez klienta zamówienia.

Dane przekazane przy składaniu zamówienia przekazywane są także do przewoźnika realizującego transport (klient wybiera metodę w trakcie składania zamówienia) w celu dostarczenia przesyłki bezpośrednio do domu klienta lub do wybranego przez klienta punktu odbioru.

Dane Klienta będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez klienta, lub przez Sklep.

3)                 Wystawienie faktury sprzedaży

Jeśli klient zechce, aby Sklep wystawił fakturę do sprzedaży, musi podać następujące dane:

- imię i nazwisko

- NIP

- adres
Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora danych oraz przekazane w postaci dokumentu do systemu księgowego Subiekt GT (Subiekt GT firmy Insert S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław).

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności PayU wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie.

Sklep www.bocianek-montessori.pl współpracuje wyłącznie z systemem płatności PayU.

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

4)                 Marketing, newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera e-mail oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe ze sklepu www.bocianek-montessori.plW każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newsletterów logując się na swoje konto w bocianek-montessori.pl lub klikając w link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera e-mail.

5.      Cookiesusługi analityczne oraz media społecznościowe

1)            Na naszej stronie internetowej www.bocianek-montessori.pl używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych.

2)            Chcemy, aby klientowi jak najwygodniej korzystało się ze Strony, dlatego wykorzystujemy ciasteczka, usługi analizy sieci oraz wtyczki obsługujące media społecznościowe zgodnie z art. 6 par. 1 RODO.

3)            Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia klienta.

4)            Klient może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o swojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego, w tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5)            Administrator na stronie www.bocianek-montessori.pl może korzystać także z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

6)            Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii zakupów w naszym sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

7)            Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej

6.      Prawa klienta

1)      Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych, klient ma prawo:

- odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- dostępu do danych osobowych;

- edytowania lub usunięcia danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.      Postanowienia końcowe

1)      Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2)      W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

3)      Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych klienci mogą kierować na adres sklep@bocianek-montessori.pl

4)      Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 21.01.2022.